THE GREAT

Banner

Nytt styre i Hvaler seilforening

Etter årsmøtet i går (19.03.2014) ble det valgt nytt styre i Hvaler seilforening

 

det nye styret består av:

Leder Øyvind Fjeldberg
Kasserer: Ottar Johansen
Sektretær: Tor Martinsen
Styremdl: Sjur Dolve
Styremdl: Frank B.Pettersen
Varamdl: Kristoffer Aleksandersen
Varamdl: Stian Madsen

 

referat fra årsmøtet kommer litt senere og vil bli lagt ut her på websiden