THE GREAT

Banner

Årsmøte i Hvaler Seilforening 19. mars 2014 klokka 19

Som de fleste av dere kjenner til har det vært begrenset virksomhet i Hvaler Seilforening de siste årene. Virksomheten har i hovedsak vært konsentrert om det aktive kuttermiljøet og regattaen Homlungenseilasen. Men seiling er så mye mer, og vi håper å kunne puste liv i andre grener som: Optimist og brettseiling. Ved siden av dette er det verdt å nevne at foreningen har to ”tvåkrona-joller”. På den sosiale siden håper Hvaler Seilforening også å revitalisere tur- og havseilegruppa. Dette med tanke på fellesutflukter – og uhøytidlige småregattaer. For å klare dette vil vi gjerne ha med flere i foreningen. Styret ønsker innspill fra seilermiljøet om hvilken retning vi skal bevege oss. Foreningen har god økonomi og er villig til å satse på gode prosjekter. Årsmøte er et fint fora for å diskutere hva vi vil med foreningene.

Derfor håper vi flest mulig av dere tar turen til årsmøte i Hvaler Seilforening 19. mars 2014 klokka 19. Vi planlegger å ha møte på ”Skrambua” på Skjærhalden med hvalerreker og drikke. Dette er tenkt som et åpent møte for hvalerfolk med interesse for seiling. Det er ikke nødvendig å være medlem eller å bli medlem for å delta på møtet.

...men vil du bli/eller fortsette å være med medlem i Hvaler seilforening koster det 250 kroner for enkeltmedlemmer og 400 for familiemedlemmer. Kontingenten må være betalt før årsmøte.

Med seilerhilsen

Styret i Hvaler Seilforening

Øyvind Fjeldberg(leder), Ottar Johansen, Frank B. Pettersen, Tor Martinsen og Sjur Dolve.

Til dere som vil være medlemmer – her er betalingsinformasjon

Kontonr: 1111.10.03531 Hvaler Seilforening

Merk med:

Navn og epost