THE GREAT

Styrereferat090410

Styremøte i Hvaler seilforening 09.04.10
Avholdt hos Paal Hegen-Jacobsen
Tilstede: Paal, Halvor, Kjell, Marianne, Svein-Olav
Forrige møtereferat ble godkjent.

Sak1: Leieforhold til seilbua. Be Jone om å følge saken videre, Jone har sendt saken til Hvaler Kommune. Vi har ikke hørt noe fra Advokaten etter dette. Går det ann å be Hvaler Kommune om ny plass til Oss? Vi avventer svar fra Nordum før vi tar opp saken igjen
Sak2: Aktiviteter. Det er viktig at de som har plass i flytebryggen sørger for vedlikehold av Denne. Den har fått hard medfart i vinter. Og er løs! Svein-Olav sender mail til de som har plass i bryggen og ber om litt vedlikehold.
Hvem eier jollen som har blitt fortøyd i bryggen? Det må på ingen måte ligge noe annet en kjølbåter i denne bryggen, da den er regulert til dette. Vi ønsker ikke “problemer” med Kommunen eller “naboen”. Ingen må ligge der med motorjoller!
Halvor informerte om aktivitet i Seilsport gruppen, De er fortsatt en gjeng på 8-9 som surfer jevnlig. Og de holder aktiviteten oppe.
Jolle gruppen startet opp med Onsdagsseiling i våres. Frank lærte opp flere foreldre med håndtering av jollene. Så det er aktivitet her også
Tur og hav gruppen er fortiden uten aktivitet.
Halvor lurte også på tilbakemelding på hva de skulle drive med i jolle og seilsportgruppen. Styret gir Halvor tillit til å fortsette med seilsport og jolle gruppen. Men styret ønsker ikke å benytte penger på å fikse optimistjollene, men heller satse på å holde tvåkronane i seilbar stand.
Sak3: Det ble besluttet å betale 900 kroner for Dommer1 /arangør1 kurs for Svein-Olav. Dette er viktig da vi ikke har noen i foreningen som kan ta ansvaret for Humlungen. For å arangere regatta må foreningen ha en dommer!
Sak4: Humlungen seilasen 14 August 2010. Paal har sjekket med Harald Lorentzen om mulighet til å ha partytelt borte på parkeringsplassen der. Haralt var positiv til dette. Paal holder vidre i dette.
Marianne sjekker med Lions om leie av Partytelt og oppsett/nedtagning av dette, og hva det vil koste Hvaler Seilforening.
Paal jobber videre med sponsor og underholdning til seilfesten, han snakker også med Zoran om mat!
Kjell sjekker opp dette med sjekebevilgning fra Kommunen til arangementet.
Neste styremøte vil bli satt 6. Mai i seilbåten til Paal