THE GREAT

Union Race 2009

6950_1Det første samarbeid mellom 4 av seilforeningene i grenseområdet Sverige - Norge er en realitet!  

Regattaene går av stabelen fra 30 mai til 19. september 2009. De enkelte seilforeningene håper på stor deltagelse av alle typer seilere: for eksempel familie, de med fast mannskap, firmaer, samarbeidspartnere og venner.  Det legges opp til seilaser med
særpreg i de respektive skjærgårdsperler. I tillegg byr alle foreningene på en åpen og inkluderende seilerfest med et mangfold av innslag for enhver interesse; som for eksempel konserter, barneaktiviteter og skattejakt for alle.

Union Race startet ved at Bengt Rosengren (SSS), Morten Harlem (SSF) og Thomas Oksmo (FS) tok initiativet til å se på muligheten for økt deltagelse i de lokalt etablerte regattaene. Vi registrerer at deltager antallet er blitt dårligere år for år i de lokale foreningene og ønsker å motvirke dette med et kraftig styrket tilbud til seilerene i området. Hovedmålet er at de 4
foreningene bak Union Race skal mobilisere og motivere sine medlemmer til å stille i alle regattaene. Det innføres derfor 3 standard klasser for hver av de 4 regattaene; LYS, Familie (LYS uten spinnaker) og 3 Star (for de med ambisjoner om doublehanded/singlehanded eller mannskapsmangel). Etter vår oppfatning bør det være mulig å stille 15-20 båter fra hver
forening til hver regatta. Det vil gi deltager antall på ca. 80 båter i snitt det første året i Union Cup. Dermed vil grunnlaget være lagt både for en spennende seilas og hyggelig sosialt samvær.

Les mer på union races nettsider