THE GREAT

Banner

Årsmøte 2015- Hvaler seilforening

Årsmøte 2015 - Hvaler Seilforening


25 April 2015 09:24 13 KB
From:
Tor Martinsen
To:
Tor Martinsen

Innkalling til årsmøte i Hvaler Seilforening onsdag 6. mai klokka 20

Sted: Skrambua på SkjærhaldenDagsorden:0.    Åpning og konstituering

1.    Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

2.    Godkjenning av innkalling

3.    Styrets årsmelding

4.    Årsregnskap

5.    Budsjett

6.    Fastsettelse av medlemskontingent 2014

7.    Valg

8.    Årsmøtesaker

Foreningen har god økonomi og er villig til å satse på gode prosjekter – også i år. Blant annet blir det brettseilerkurs og foreningen har også fått en “Andunge” til disposisjon. Arbeidet med en ny seilbu og forlengelse av eksisterende brygge er i gang. Møter med kommunen er avholdt og arkitekt er kontaktet. Årsmøte er et fint fora for å diskutere i hvilken retning vi vil utvikle forenigen.  Derfor håper vi flest mulig av dere tar turen til årsmøte i Hvaler Seilforening 6. mai 2015 klokka 20. Vi planlegger å ha møte på "Skrambua" på Skjærhalden. Det blir servert hvalerreker og drikke. Dette er tenkt som et åpent møte for hvalerfolk med interesse for seiling. Det er ikke nødvendig å være medlem eller å bli medlem for å delta på møtet.  Men skal du ha stemmerett må du være medlem. Medlemskapet koster i år 250 kroner for enkeltmedlemmer og 400 kroner for familiemedlemmer.Kontingenten må være betalt før årsmøte.Med seilerhilsenHvaler Seilforening

Øyvind Fjeldberg, lederTil dere som vil være medlemmer - her er betalingsinformasjon:


Kontonr: 1111.10.03531 Hvaler Seilforening

Merk med navn og epost